فلومتر

معرفی فلومتر یا دبی سنج (flow meter): وسیله ایست که حجم سیال(جریان) عبوری را نسبت به زمان اندازه گیری می کند. در صنایع مختلف از جمله صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، آب و فاضلاب و … اندازه گیری مقدار دقیق جریان عبوری سیال مانند نفت، گاز، آب و … مهم می باشد. میزان کل فلو که…